Twój Dzielnicowy

DZIELNICOWI POWIATU SIEMIATYCKIEGO

Miasto Siemiatycze – Rejon Dzielnicowego Nr 1

   starszy posterunkowy Paulina Krasowska
   tel. 47 7122 252
   tel. kom. 885997323
   e–mail:
dzielnicowy.siemiatycze1@bk.policja.gov.pl


siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Siemiatycze: 3 Maja,  Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Artura Grottgera, Bartosza Głowackiego, Bohaterów Lenino, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Prusa, Brzozowa, Bukowa, Cerkiewna, Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Emila Fieldorfa, Fryderyka Chopina, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Górna, Grodzieńska, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza Słowackiego, Kasztanowa, Klonowa, Kosynierów, Krzywa, Kpt. Władysława Raginisa, Ks. Stanisława Brzóski, Leopolda Okulickiego, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Mikołaja Reja, Nadrzeczna, Obrońców Helu, Obrońców Warszawy, Obrońców Westerplatte, Obrońców Wizny, Plac Jana Pawła II, Plażowa, Powstania Styczniowego, Romana Rogińskiego, Romualda Traugutta, Słowicza, Słowiczyńska, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Świerkowa, Wierzbowa, Władysława Cichorskiego-Zameczka, Władysława Liniarskiego, Władysława St. Reymonta, Wrzosowa, Zofii Nałkowskiej.

Łącznie w rejonie zamieszkuje ok. 3700 mieszkańców.

Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się, zaśmiecanie, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu i przebywanie nietrzeźwych osób w obrębie miejskiego placu zabaw na ul. Grodzieńskiej, mieszczącego się za Klubem Juniora i Seniora w godzinach popołudniowych i wieczornych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkania z mieszkańcami rejonu I w Siemiatyczach podczas odwiedzin posesyjnych.
 • Opracowanie KZD na powyższy rejon.
 • Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Siemiatycze, wzmożone działania własne, regularny obchód wskazanego miejsca, bezwzględne reagowanie na wykroczenia.
 • Kontrole sklepów położonych w w/w rejonie wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta Siemiatycze.
 • Sprawdzenie w/w miejsca wraz z innymi dzielnicowymi.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta w Siemiatyczachwspólne kontrole miejsc sprzedaży alkoholu oraz w przypadku nadużywania alkoholu kierowanie takich osób do MKRPA. Kontrola monitoringu i reagowanie w przypadku zachowań niezgodnych z prawem.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Strona internetowa KPP w Siemiatyczach.
 • Zamieszczenie za zgodą administratora terenu informacji o planie na tablicach ogłoszeniowych
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.
 • Współpraca z lokalnym tygodnikiem „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Miasto Siemiatycze – Rejon Dzielnicowego Nr 2

   sierżant sztabowy Marek Wichowski
   tel. 47 7122 256
   tel. kom. 885 997 322

   E–mail:
dzielnicowy.siemiatycze2@bk.policja.gov.pl

siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Siemiatycze: Armii Krajowej, Fabryczna, Fiołkowa, Ignacego Gilewskiego, Jana III Sobieskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kościelna, Lawendowa, Marii Konopnickiej, Polna, Tadeusza Kościuszki, Wysoka, Żwirki i Wigury. Łącznie w rejonie zamieszkuje ok. 3800 mieszkańców.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W Siemiatyczach przy ulicy Armii Krajowej 31B, gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności, zakłócające spokój pobliskich mieszkańców. Blok znajduje się w odległości około 50 metrów od osiedlowego sklepu „Sezamek” w której można zakupić alkohol. Ponadto w rejonie bloku znajduje się plac zabaw z którego korzystają dzieci, a zachowanie dorosłych może wpływać na nie demoralizująco.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkania z mieszkańcami bloku nr 31B ul. Armii Krajowej.
 • Opracowanie KZD na powyższy rejon.
 • Spotkanie z mieszkańcami osiedla Hortex, informowanie o prowadzonym działaniu
 • Stanowcze reagowanie na wykroczenia porządkowe.
 • W przypadku ujawnienia osób notorycznie nadużywających alkoholu, kierowanie wniosków do MKRPA.
 • Częste kontrole wskazanego rejonu w okresie  letnim, gdy zjawisko nadużywania alkoholu nasila się przy wzroście temperatur oraz poprawie pogody.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemó Alkoholowych w Siemiatyczach -  wspólne kontrole miejsc sprzedaży alkoholu oraz w przypadku nadużywania alkoholu kierowanie takich osób na leczenie odwykowe

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Przekazywanie informacji o zaistniałym problemie społeczności lokalnej podczas odwiedzin posesyjnych a także spotkań informacyjnych o KMZB.
 • Informacji zamieszczonych na stronie internetowej KPP w Siemiatyczach.
 • Współpraca z lokalnym tygodnikiem „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Miasto Siemiatycze – Rejon Dzielnicowego Nr 3


   aspirant sztabowy Norbert Szymczuk
   tel. 47 7122 251
   tel. kom. 885997321
   E–mail:
dzielnicowy.siemiatycze3@bk.policja.gov.pl


siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3

Rejon obejmuie następujące ulice miasta Siemiatycze: 11 Listopada, Anny Jabłonowskiej, Annopolska, Franciszka Miłkowskiego, Legionów Piłsudskiego, Letnia, Małopolska, Pałacowa, Sadowa, Stefana Żeromskiego, Szpitalna, Świętojańska, Walendziuki, Wiosenna, Wiśniowa.

Łącznie w rejonie zamieszkuje ok. 3700 mieszkańców.

Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 20 w trakcie całego roku, osoby zakupujące alkohol  w pobliskich sklepach licznie gromadzą się na ławkach przy  wskazanym bloku,
w rejonie klatek schodowych oraz placów pomiędzy blokami. W związku z tym często dochodzi tam do spożywania alkoholu, zaśmiecania, niszczenia mienia, zakłócania spokoju publicznego. Świadkami takich zachowań są często dzieci udające się do szkoły lub z niej wracające, rodziny z dziećmi.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz naniesionych w tym miejscu zagrożeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkanie profilaktyczne z mieszkańcami ul. 11 Listopada, informowanie o podjętym planie działania priorytetowego.
 • Opracowanie KZD na powyższy rejon.
 • Wzmożone kontrole wskazanego miejsca, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami.
 • Kontrole sklepów położonych w pobliskim rejonie, kontrole zasad sprzedaży alkoholu.
 • Stanowcze reagowanie na wykroczenia porządkowe.
 • W przypadku ujawnienia osób notorycznie nadużywających alkoholu, kierowanie wniosków do MKRPA.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Siemiatycze -wspólne kontrole miejsc sprzedaży alkoholu oraz w przypadku nadużywania alkoholu kierowanie takich osób do MKRPA.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Przekazywanie informacji o zaistniałym problemie społeczności lokalnej podczas odwiedzin posesyjnych a także spotkań informacyjnych o KMZB.
 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej KPP w Siemiatyczach.
 • Informacja w lokalnych mediach.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Miasto Siemiatycze – Rejon Dzielnicowego Nr 4


   sierżant sztabowy Marek Wichowski
   tel.
47 7122 252
   tel. kom. 696 459 009
   E–mail:
dzielnicowy.siemiatycze4@bk.policja.gov.pl


siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3

Rejon obejmuie następujące ulice miasta Siemiatycze: Białostocka, Bursztynowa, Chabrowa, Ciechanowiecka, Drohiczyńska, Ignacego Krasickiego, Jabłoniowa, Jana Kilińskiego, Krótka, ks. Piotra Ściegiennego, Łąkowa, Mokra, Młodych Orłów, Nowa, Ogrodowa, Rumiankowa, Stanisława Przybyszewskiego, Szarych Szergów, Słoneczna, Targowa, Walentego Lewandowskiego, Wąska, Wesoła, Wincentego Witosa, Zaszkolna, Zielona.

Łącznie w rejonie zamieszkuje ok. 3500 mieszkańców.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29A-29B, gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności, zakłócające spokój pobliskich mieszkańców. Bloki znajduje się w odległości około 100 metrów od Stacji Paliw Żerpol w której można zakupić alkohol. Ponadto w rejonie bloku znajduje się plac zabaw z którego korzystają dzieci, a zachowanie dorosłych może wpływać na nie demoralizująco.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, podczas konsultacji społecznych dotyczących KMZB, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkania z mieszkańcami osiedla POM ul. Ciechanowiecka,
 • Opracowanie KZD na powyższy rejon, cykliczny obchód zagrożonego miejsca
 • Stanowcze reagowanie na wykroczenia porządkowe.
 •  W przypadku ujawnienia osób notorycznie nadużywających alkoholu, kierowanie wniosków do MKRPA. Konsultacje z mieszkańcami  osiedla oraz obsługą stacji paliw Żerpol
 •  Częste kontrole wskazanego rejonu w okresie  letnim, gdy zjawisko nadużywania alkoholu nasila się przy wzroście temperatur.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemiatyczach - wspólne kontrole punku sprzedaży alkoholu, kierowanie osób na leczenie odwykowe.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Przekazywanie informacji o zaistniałym problemie społeczności lokalnej podczas odwiedzin posesyjnych a także spotkań informacyjnych o KMZB;
 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej KPP w Siemiatyczach.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Siemiatycze – Rejon Dzielnicowego Nr 5

   starszy sierżant Dawid Daciuk
   tel. 47 7122 268
   tel. kom. 885 997 324
   E–mail: dzielnicowy.siemiatycze5@bk.policja.gov.pl

siedziba: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3

Rejon obejmuje wsie wchodzące w skład Gminy Siemiatycze, tj. 49 miejscowości i sołectw zamieszkałych przez ponad 6 tys. mieszkańców. Są to sołectwa: Anusin, Baciki Bliższe, Baciki Średnie, Baciki Dalsze, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Cecele, Czartajew, Grzyby-Orzepy, Kajanka, Kadłub, Klekotowo, Klukowo, Kłopoty-Bańki, Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisławy, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Krasewice-Czerepy, Krasewice-Jagiełki, Krasewice Stare, Krupice, Kułygi, Lachówka, Laskowszczyzna, Leszczka, Moczydły, Ogrodniki, Olendry, Ossolin, Rogawka, Romanówka, Siemiatycze-Stacja, Skiwy Duże, Skiwy Małe, Słochy Annopolskie, Szerszenie, Tołwin Turna Duża, Turna Mała, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Biszewska, Wólka Nadbużna, Wyromiejki oraz Zalesie.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W miejscowości Siemiatycze - Stacja, w rejonie należącym do PKP oraz terenach przyległych dochodzi do zanieczyszczania oraz zaśmiecania miejsc poprzez wyrzucanie śmieci poprzez pracowników pracujących przy załadunkach oraz rozładunkach pociągów, ponadto we wskazanym rejonie dochodzi również do spożywania alkoholu o czym świadczą liczne butelki, puszki po alkoholu rozrzucone w tym rejonie.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a także problem został poruszany podczas konsultacji społecznej.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Opracowanie KZD na powyższy rejon.
 • Spotkanie z mieszkańcami w celem przekazania założeń związanych z realizacją Planu Działania Priorytetowego.
 • Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym oraz instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na terenie gminy Siemiatycze oraz PKP celem ustanowienia planu na uprzątnięcie zanieczyszczonych rejonów.
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Ochrony Kolei, wspólne patrole na terenach  należących do kolei, przedstawienie PDP oraz wszelkich zagadnień związanych z jego realizacją.
 • Bezwzględne reagowanie na popełnianie wykroczeń bądź innych czynów zabronionych.  
 • Kontrola miejsca zagrożonego, sprawdzenie porządku na terenie przyległym do PKP a także peronie oraz poczekalni.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Siemiatycze  – wspólne spotkania mające na celu podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w obszarze objętym PDP, analiza podjętych działań.
 • Powiatowy Zarząd Dróg – Podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo na ulicy Drohiczyńskiej  w Siemiatyczach Stacji oraz ulicy Kolejowej.  
 • SOK - wspólne służby na terenach należących do PKP.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

 • Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.
 • Zamieszczenie informacji w tygodniku „Głos Siemiatycz” „Kurier Podlaski”.
 • Zamieszczenie za zgodą administratora terenu informacji o planie na tablicach ogłoszeniowych.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań a także spotkań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Miasto i Gmina Drohiczyn – Rejon Dzielnicowego Nr 6

   aspirant Marcin Błażej Uszyński.
   tel.
47 7122 142
   tel. kom. 885997332
   E–mail: dzielnicowy.drohiczyn2@bk.policja.gov.pl

siedziba: Posterunek Policji w Drohiczynie, ul. Piłsudskiego 14

Rejon obejmuje obszar Miasta i Gminy Drohiczyn, tj 37 miejscowości i sołectw zamieszkałych przez ok. 7000 mieszkańców. Są to: Arbasy Duże, Arbasy Małe, Bryki, Bujaki, Bużyski, Chechłowo, Chrołowice, Chutkowice, Klepacze, Kłyzówka, Koczery, Lisowo, Lisowo-Janówek, Łopusze, Miłkowice-Janki, Miłkowice-Maćki, Miłkowice-Paszki, Miłkowice-Stawki, Minczewo, Narojki, Obniże, Ostrożany, Putkowice Nadolne, Putkowice Nagórne, Rotki, Runice, Sady, Siekierki, Sieniewice, Skierwiny, Smarklice, Smorczewo, Sytki, Śledzianów, Tonkiele,  Wierzchuca Nagórna, Wólka Zamkowa, Zajęczniki.

Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie gminy Drohiczyn.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia: zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania dzielnicowego

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia z art. 64 §1 i 2 Kodeksu wykroczeń.
 • Zamieszczenie informacji na stronach internetowych KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.
 • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami gminy Drohiczyn.
 • Nawiązanie współpracy z Urzędem Miejskim w Drohiczynie w celu ustalania właścicieli nie oznakowanych pustostanów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtysi wsi – organizowanie spotkań z mieszkańcami, przekazywanie informacji mieszkańcom odnośnie zagrożenia.
 • Urząd Miejski w Drohiczynie - współpraca przy ustalaniu właścicieli posesji znajdujących się na terenie gminy Drohiczyn.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań środowiskowych w ramach obchodu rejonu służbowego.
 • Informacja na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.
 • Rozmowy z właścicielami nie oznaczonych nieruchomości.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Perlejewo – Rejon Dzielnicowego Nr 7

   sierżant sztabowy Paweł Starczewski
   tel. 
47 7122 142
   tel. kom. 885997331
   E–mail: dzielnicowy.drohiczyn1@bk.policja.gov.pl

 

siedziba: Posterunek Policji w Drohiczynie, ul. Piłsudskiego 14.

Godziny przyjęcia interesantów w Urzedzie Gminy w Perlejewie w każdą środę w godz. 1000 - 1200

Rejon obejmuje wsie wchodzące w skład Gminy Perlejewo, tj. 33 miejscowości i sołectw zamieszkałych przez ponad 3,1 tys. mieszkańców. Są to sołectwa: Borzymy, Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Głęboczek, Głody, Granne, Kobyla, Koski Falki, Koski-Wypychy, Kruzy, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Leśniki, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki, Olszewo, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Poniaty, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy, Wiktorowo.

Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia- biegające bez nadzoru psy jak i przypadki porzucania psów na terenie gminy Perlejewo

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców gminy Perlejewo, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa .

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń,  
 • Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Perlejewie.
 • Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami gminy Perlejewo mających na celu uświadamianie właścicieli psów o zagrożeniach oraz konsekwencjach prawnych.
 • Nawiązanie współpracy z Urzędem Gminnym w Perlejewie odpowiedzialnym za opiekę nad zwierzętami bezpańskimi.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Perlejewie – dążenie do wyłapywania bezpańskich psów na terenie gminy Perlejewo
 • Szkoła Podstawowa w Perlejewie – edukacja dzieci i młodzieży

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań profilaktycznych w ramach obchodu rejonu służbowego.
 • Informacja zamieszczona na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Gminy w Perlejewie.
 • Rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze z osobami popełniającymi wykroczenia.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Grodzisk – Rejon Dzielnicowego Nr 8
 

   aspirant sztabowy Piotr Iwaniuk
   tel. 47 7122 154
   tel. kom. 885997329
   E–mail: dzielnicowy.grodzisk1@bk.policja.gov.pl

 

siedziba: Posterunek Policji w Grodzisku , ul. Kombatantów 1

Rejon obejmuje obszar Gminy Grodzisk, tj. 46 miejscowości zamieszkałych przez ok 5 tys. mieszkańców. Są to: Aleksandrowo, Biszewo, Bogusze Litewka, Bogusze Stare,Czaje, Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Czarna Wielka, Dołubowo-Wyręby, Drochlin, Grodzisk, Jaszczołty, Kamianki, Koryciny, Kosianka Boruty, Kosianka Leśna, Kosianka Trojanówka, Kosianka Stara, Kozłowo, Krakówki-Dąbki, Krakówki-Włodki, Krakówki-Zdzichy, Krynki Białokunki, Krynki Borowe, Krynki Jarki, Krynki Sobole, Lubowicze, Makarki, Małyszczyn, Mierzynówka, Morze, Niewiarowo Przybki, Niewiarowo Sochy, , Porzeziny-Giętki, Porzeziny-Mendle, Rybałty, Siemiony, Stadniki, Sypnie Nowe, Stare Sypnie, Targowisk, Żale, Żery Bystre, Żery-Czubiki, Żery-Pilaki.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Kierowanie przez uczestników ruchu drogowego pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym będąc pod działaniem alkoholu lub innych środków odurzających, lub pomimo posiadania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oraz nie posiadając do tego uprawnień.

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie licznych zgłoszeń mieszkańców liczących na poprawę bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania oraz aktualnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania :

 • Systematyczne przeprowadzanie kontroli drogowych, sprawdzenie stanu trzeźwości, reagowanie na wykroczenia i przestępstwa przez stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem.
 • Profilaktyka poprzez organizowanie spotkania profilaktycznego z mieszkańcami gminy Grodzisk w celu uświadomienia mieszkańcom o skali zagrożeniem w postaci nietrzeźwych kierujących.
 • Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku celem przeprowadzenia wspólnych działań informacyjnych. 
 • Nasilenie kontroli drogowych poprzez kierowanie patroli prewencyjnych i ruchu drogowego KPP Siemiatycze na teren gminy Grodzisk w celu weryfikacji zagrożenia.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku - kierowanie wniosków o leczenie odwykowe wobec kierujących będących pod działaniem alkoholu zatrzymanych do kontroli drogowej.
 • Zespół Szkół w Grodzisku – edukacja dzieci i młodzieży o konsekwencjach wynikających z popełniania przestępstw i wykroczeń pod działaniem alkoholu.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego

 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań profilaktycznych w ramach obchodu rejonu służbowego.
 • Informacja zamieszczona na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Gminy w Grodzisku.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Dziadkowice– Rejon Dzielnicowego Nr 9

   starszy sierżant Łukasz Rudkowski
   tel. 47 7122 133
   tel. kom. 885997328
   E–mail:
dzielnicowy.dziadkowice1@bk.policja.gov.pl

 

siedziba: Posterunek Policji w Dziadkowicach, Dziadkowice 46

Rejon obejmuje obszar Gminy Dziadkowice, tj. 22 miejscowości zamieszkałych przez ok. 3,3 tys. mieszkańców. Są to: Brzeziny-Janowięta, Brzeziny-Niedźwiadki, Chrościanka, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Korzeniówka, Kąty, Lipiny, Malewice, Mała Jasienówka, Malinowo, Osmola, Smolugi, Wojeniec, Zaminowo, Zaporośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W miejscowości Dołubowo, nasiliło się zjawisko nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli.

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania :

 • Spotkania informacyjno-edukacyjne z lokalną społecznością na temat zdiagnozowanego zagrożenia.
 • Nasilenie kontroli miejsca zagrożonego, dążenie do ujawnienia osób nie zachowujących środków ostrożności przy trzymaniu psów.
 • Stanowcza reakcja na ujawnione wykroczenia.
 • W przypadku ujawnienia bezpańskich psów, kierowanie wystąpień o odłowienie do Urzędu Gminy w Dziadkowicach.

Podmioty wspópracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Gminy w Dziadkowicach – działania mające na celu odławianie bezpańskich psów

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego:

 • Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.
 • Zamieszczonych informacji w prasie lokalnej.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.
 • Rozmowy profilaktyczne z potencjalnymi osobami mogącymi naruszać przepisy prawa.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Mielnik– Rejon Dzielnicowego Nr 10

   starszy sierżant Łukasz Młynarczuk
   tel. 47 7122 124
   tel. kom. 885997326
   E–mail: dzielnicowy.mielnik1@bk.policja.gov.pl

 

siedziba: Posterunek Policji w Mielniku, Plac Kościuszki 7

Rejon obejmuje obszar Gminy Mielnik, tj. 24 miejscowości zamieszkałych przez ok 2,7 tys. mieszkańców. Są to: Adamowo, Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Olchowicze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Radziwiłłówka, Stankowicze,Sutno, Tokary,  Żołędne, Wajków, Wilanowo.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Sprawowanie właściwej opieki, zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania zwierząt przez ich właścicieli na terenie gminy Mielnik.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Promowanie realizowanego planu działania priorytetowego podczas spotkań z lokalnym społeczeństwem.
 • Systematyczna kontrola gospodarstw  domowych posiadających psy.
 • Organizowanie spotkań profilaktycznych, edukacyjnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Gminy w Mielniku, referat ds. rolnictwa.
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, tymczasowe przytulisko.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Informacja na stronie internetowej KPP Siemiatycze o realizacji planu działania priorytetowego.
 • Informacja na stronie internetowej gminy Mielnik.
 • Spotkania profilaktyczne i edukacyjne ze społeczeństwem.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Milejczyce – Rejon Dzielnicowego Nr 11

   aspirant Marcin Olędzki
   tel. 47 7122 166
   tel. kom. 885997327
   E–mail: dzielnicowy.nurzec-stacja3@bk.policja.gov.pl

 

siedziba: Posterunek Policji w Nurcu - Stacji, ul. Szkolna 1C

Rejon obejmuje obszar Gminy Milejczyce, tj. 22 miejscowości zamieszkałych przez ok 2,3 tys. mieszkańców. Są to: Biełki, Borowiki, Chańki, Choroszczewo, Choroszczewo-Kolonia, Gołubowszczyzna, Grabarka, Jałtuszczyki, Kościukowicze, Klimkowicze, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulicze, Milejczyce, Nowosiółki, Osinki, Pokaniewo, Pokaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiatyno, Wałki.


Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się nietrzeźwych osób i spożywanie alkoholu wobrębie budynku Gminnego Centrum Kultury w Milejczycach.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu: 1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkania z mieszkańcami miejscowości Milejczyce podczas odwiedzin posesyjnych.
 • Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań.
 • Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego na powyższy rejon.
 • Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Milejczyce, wzmożone działania własne wraz z pracownikami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejczycach.
 • Wzmozone kontrole miejsca zagrożonego,
 • Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Milejczyc analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejczycach - wspólne działania z Policją, kierowanie wniosków o leczenie wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Strona internetowa KPP w Siemiatyczach.
 • Zamieszczenie za zgodą administratora terenu informacji o planie na tablicach ogłoszeniowych.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


Gmina Nurzec - Stacja – Rejon Dzielnicowego Nr 12

   aspirant sztabowy Piotr Zarzecki
   tel. 47 7122 165
   tel. kom. 885997325
   E–mail: dzielnicowy.nurzec-stacja2@bk.policja.gov.pl

siedziba: Posterunek Policji w Nurcu - Stacji, ul. Szkolna 1C

Rejon obejmuje obszar Gminy Nurzec-Stacja, tj. 35 miejscowości zamieszkałych przez ok 4,6 tys. mieszkańców. Są to: Anusin, Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chursy, Dąbrowa Leśna, Dwór, Gajówka, Grabarka, Grabarka-Klasztor, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Nurczyk, Nurczyk-Kolonia, Nurzec, Nurzec-Kisielewo, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Piszczatka, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Sycze, Szumiłówka, Tartak, Telatycze, Tymianka, Wakułowicze, Werpol, Wólka Nurzecka, Wyczółki, Zabłocie, Zalesie,Żerczyce.

Działania priorytetowe:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego "Groszek" przy ul. Żerczyckiej w Nurcu Stacji o różnych porach wciągu doby oraz zaśmiecanie przez osoby spożywające alkohol.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:  1 luty 2024 roku - 31 lipca 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Współpraca z Kierownikiem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w Siemiatyczach, celem wspólnych działań i sprawdzeń z policjantami terenu sklepu i przyległego rejonu pod kątem wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, bądź innych czynów zabronionych (szczególnie w weekendy).
 • Planowanie służb razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, celem wspólnych patroli wymienionego terenu. Wymiana informacji w przedmiotowym zagadnieniu i zdecydowana reakcja na ujawnione wykroczenia.
 • Spotkania z mieszkańcami gm. Nurzec Stacja. Analiza działania planu priorytetowego na podstawie rozmów ze społeczeństwem. Udział w spotkaniach przedstawicieli Urzędu Gminy w Nurcu Stacji. Kontynuacja realizacji KZD, nadzór nad jej rzetelna realizacją.
 • Planowanie służb razem z funkcjonariuszami Straży Leśnej, celem wspólnych patroli na terenie gminy Nurzec Stacja. Wymiana informacji w przedmiotowym zagadnieniu i zdecydowana reakcja na ujawnione wykroczenia.
 • systematyczne rozmowy z mieszkańcami miejscowości Nurzec-Stacja przez dzielnicowego, porozumienie i stały kontakt z personelem sklepu Groszek i mieszkańcami z prośbą o informację (zgłoszenie telefoniczne, powiadomienie ustne), zdecydowana reakcja na ujawnione wykroczenia (MKK, wnioski o ukaranie do sądu)

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji działań

 • Straż Graniczna w Mielniku - wspólne patrole z Policją zagrożonego terenu
 • Straż Leśna - wspólne patrole z Policją kompleksów leśnych w pobliżu zagrożonego terenu
 • Urząd Gminy Nurzec - Stacja - zamieszczenie informacji na stronie internetowej o planie priorytetowym, wspólpraca podczas spotkań profilaktycznych ze lokalnym społeczeństwem

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowy

 • Informowanie mieszkańców gm. Nurzec Stacja przez dzielnicowego podczas obchodu, jak też planowanych spotkań.
 • Zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń.
 • Informacja na stronie internetowej Policji oraz Urzędu Gminy Nurzec - Stacja.

Powrót na górę strony