Przeciw Przemocy

Przemoc

Data publikacji 26.10.2010

Policjanci apelują - Nie toleruj przemocy w swoim otoczeniu. Nie czekaj na innych, tylko zareaguj, gdy widzisz przemoc w rodzinie czy molestowanie w pracy. Nie odwracaj głowy, nie toleruj przemocy w swoim otoczeniu i powiadom Policję.

Przemoc, fizyczne i psychiczne znęcanie się, przemoc ekonomiczna i seksualna na szkodę osób najbliższych, molestowanie seksualne w pracy - to przestępstwa.Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić, wymuszać. Molestowanie seksualne to każde nieakceptowane zachowanie o takim charakterze lub odnoszące się do płciowości człowieka, naruszające jego godność. Szeroko rozumiane niedozwolone zachowania to – od domagania się współżycia w zamian za np. zatrudnienie czy podwyżkę, przez dotykanie lub uwagi z intencją seksualną, do poniżających i wrogie komentarzy, gestów, nękania z powodu płci. Jeśli widzisz takie zachowania, jeśli jesteś świadkiem, jeśli jesteś ofiarą – możesz się sprzeciwić. Masz prawo do życia pracy warunkach wolnych od takiej przemocy. „Reaguj. Powiadom. Nie Toleruj”.ZADZWOŃ LUB POWIADOM NAJBLIŻSZĄ JEDNOSTKĘ POLICJI ŻADNA PRZEKAZANA INFORMACJA NIE POZOSTANIE BEZ ECHA!!!!


*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

Powrót na górę strony