Bezpieczny Wypoczynek

Wypoczynek

Data publikacji 26.10.2010

Wiele osób w okresie ferii zimowych i wakacji wybierze aktywny wypoczynek, spędzając wolny czas podróżując. Część dzieci i młodzieży wyjedzie poza miasto na obozy, kolonie. W trosce, aby czas ten spędzony był w bezpieczny sposób chcemy Państwu przekazać kilka rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.

Podróżując pociągiem – pamiętaj: 

 • unikaj pustych przedziałów lub tych gdzie są osoby nietrzeźwe,
 • nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru,
 • w trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szczególna uwagę na otaczające Cię osoby – najczęściej w takich sytuacjach dochodzi do kradzieży kieszonkowych,
 • jeżeli Twoje dziecko musi samotnie podróżować bezwzględnie pozostaw go pod opieką konduktora (poproś konduktora o jego nr tel. komórkowego),
 • unikaj przyjmowania od nieznajomych jakichkolwiek poczęstunków (napoje, alkohol).

Pozostawiając dziecko w domu pamiętaj:

 • zapewnij dziecku bezpieczną zabawę,
 • przeprowadź rozmowę ze swoim dzieckiem na temat, aby podczas twojej nieobecności nie otwierało nikomu drzwi,
 • obok telefonu w domu koniecznie zostaw numery telefonu do pracy, zaufanych znajomych, policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą:

 • korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,
 • nigdy nie wchodź do wody po alkoholu,
 • nigdy nie skacz do płytkiej wody o nieznanym dnie – taki skok może zakończyć się nieodwracalnym kalectwem,
 • po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie – stopniowe schładzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku termicznego,
 • zwracaj szczególna uwagę na osoby będące pod Twoją opieką.

Dziecko na kolonii, obozie:

 • sprawdzaj, kto organizuje pobyt Twojego dziecka i czy ma ku temu odpowiednie kwalifikacje;
 • uczulaj i ostrzegaj dziecko na kontakty z osobami z nowopoznanymi, które mogą go skrzywdzić (np. pedofil);
 • uświadamiaj i ostrzegaj swoje dziecko o niebezpieczeństwie jakie niosą za sobą skutki używania narkotyków, pamiętając że wakacje sprzyjają pierwszym kontaktom z nimi;
 • przestrzegaj dziecko przez zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny.

Zagrożenia wynikające z propozycji używania środków odurzających lub narkotyków:

 • nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza w środkach komunikacji;
 • pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie zakazane;
 • o pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub osobę dorosłą, w razie potrzeby Policję.

Zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu:

 • zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju alkoholowego;
 • miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na organizm tak samo, opóźnia reakcję;
 • będąc pod wpływem alkoholu narażasz się na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą.

Ryzyko zagrożeń przypadkowymi kontaktami seksualnymi:

 • unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych;
 • zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych;
 • nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych;
 • jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz np. „pali się”, „pożar”.

Inne niebezpieczne zachowania:

 • nie wpuszczaj do domu nieznanych, obcych osób;
 • nie obdarzaj zaufaniem nowopoznanych osób, które mogą wykorzystać łatwowierność grupy psychomanipulacyjnej;
 • w rozmowach telefonicznych i osobistych kontaktach z nieznajomymi nie podawaj majątku i nieobecności dorosłych w domu;
 • nie korzystaj z windy, gdy pasażerem jest osoba nieznana;
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z wolno biegającymi psami;
 • będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych — do podane dosypane substancje psychoaktywne, w różnym stopniu ograniczające świadomość;
 • własny napój miej stale w zasięgu wzroku, aby uniknąć przykrej niespodzianki.

Każdego roku w czasie ferii zimowych i wypoczynku letniego dochodzi do dużej ilości zdarzeń i wypadków z udziałem nieletnich. Przyczyną jest nie tylko brak zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, ale często również niewłaściwa opieka nad nimi ze strony rodziców czy prawnych opiekunów. Dochodzi do utonięć, spożywania alkoholu i narkotyków, uszkodzeń ciała podczas prac polowych, wypadków komunikacyjnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w tym okresie podejmujemy różnego rodzaju działania:

 • dokonujemy rozpoznania liczby i form wypoczynku kontrolując je pod względem bezpieczeństwa przebywających tam osób,
 • zwracamy uwagę na zapewnienie przez organizatorów wypoczynku prawidłowego zabezpieczenia bezpieczeństwa oraz mienia dzieci i młodzieży,
 • zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru, dokonujemy kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież,
 • kontrolujemy punkty sprzedaży alkoholu pod kątem dostępności do nich osób poniżej 18 roku życia oraz reagujemy na wszelkie przypadki sprzedaży nieletnim alkoholu i tytoniu oraz używania przez nich środków odurzających,
 • kontrolujemy miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychotropowych i narkotyków,
 • uczestniczymy w spotkaniach i pogadankach oraz podejmujemy szeroko rozumiane działania z zakresu prewencji kryminalnej,
 • podejmujemy interwencje wobec uciekinierów z domów rodzinnych oraz ośrodków wychowawczych i poprawczych,
 • rozpoznajemy i analizujemy przypadki żebractwa dzieci i młodzieży,
 • rozpoznajemy i kontrolujemy miejsca, w których może dochodzić do prostytucji dzieci i młodzieży,
 • monitorujemy tereny kąpielisk zarówno strzeżonych, jak i „dzikich”,
 • angażujemy się w różne inicjatywy mające na celu zapewnienie bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez młodzież pozostającą w mieście.

Przy opracowaniu wykorzystano materiały Komendy Głównej Policji.

Powrót na górę strony