Dostępność KPP

Informacja o dostępności Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność budynku Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ul. Zielonej 3.

 

Dojazd do Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach

Do Komendy dojazd możliwy jest od ulicy Zielonej oraz od ulicy Drohiczyńskiej.

Parking

Przed budynkiem od strony ulicy Drohiczyńskiej znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach znajduje się na terenie zamkniętym. Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach znajduje się od strony ul. Zielonej oraz ulicy Drohiczyńskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku.

Przed wjazdem na pochylnię, po prawej stronie, zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko kierowania, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie dyżurnego, po prawej stronie znajduje się oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego.

Toaleta

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WAŻNE!

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji. Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy.

Powrót na górę strony