Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020

Data publikacji 14.10.2020

Trwa Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 12-16 października. Z kolei 15 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji, który ma nam uświadomić, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Celem ogólnopolskiej inicjatywy jest upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W działania włączyli się również siemiatyccy policjanci.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego, natomiast dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.

Siemiatyccy policjanci także aktywnie uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 47 7122 228 Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w godzinach 14.00-18:00.

Przypomnijmy, od początku 2016 roku obowiązują przepisy, które mają zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa trafi do sądu. Strony muszą być poinformowane o możliwości załatwienia sporu przez mediację, zwłaszcza na wczesnym etapie postępowania. Mają także prawo do wybory mediatora, a listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych sądów

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

 

Więcej o mediacji znajciecie Państwo na stronie www.mediacja.gov.pl