Wizyta holenderskich policjantów w Siemiatyczach - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta holenderskich policjantów w Siemiatyczach

Data publikacji 13.09.2018

W siemiatyckiej komendzie policji gościła delegacja funkcjonariuszy policji z Holandii. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i praktycznych informacji pomiędzy policjami obu krajów, w szczególności poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych w Holandii, w tym zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi.

W minionych dniach Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach odwiedzili policjanci z Holandii. Policjantki Irena de Ruig - specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederland, i Pani Perta Casteleijn – specjalistka Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haanglanden. Funkcjonariusze z Holandii przebywają na Podlasiu w związku z projektem realizowanym przez Komendę Główną Policji i Policję Holenderską pod nazwą „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”, którego celem jest poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych w Holandii, w tym zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi.

Wizyta miała służyć głównie wymianie doświadczeń, jak również promowaniu bezpieczeństwa podczas spotkań z policjantami, lokalnymi władzami, przedstawicielami różnych instytucji oraz młodzieżą, by w miarę możliwości nawiązać współpracę i wymienić doświadczenia. Holenderscy policjanci odwiedzili między innymi Zespół Szkół w Siemiatyczach oraz Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, gdzie przedstawili jak wygląda sytuacja na holenderskim rynku pracy. Mówili o prawach przysługujących pracownikom w ich kraju, a szczególnie o zagrożeniach czyhających na migrantów zarobkowych. Funkcjonariuszki omówiły również przepisy prawne regulujące zatrudnienie cudzoziemców, konkretne przypadki handlu ludźmi i pracy przymusowej na terenie Holandii. Ponadto poruszyły tematy „Bezpieczny wjazd do pracy na terytorium Holandii”, „Gdzie szukać pomoc, gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?”, „Jakie zarobki są realne przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii?”, „Najczęstsze przypadki wykorzystywania Polaków przy pracy” oraz „Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii".  

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach i przedstawicielami KGP oraz Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.