Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w debacie społecznej - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł cyklu debat społecznych, które organizowane są w 2018 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. 23 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Grodzisku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przeprowadzą debatę społeczną min. dot. planowanego odtworzenia Posterunku Policji w Grodzisku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

23 maja 2018 roku o godzinie 10.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w Urzędzie Gminy w Grodzisku przy ulicy 1-go. Maja 6 przeprowadzą  debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Debata ma na celu określenie, w jaki sposób Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przedstawiciele siemiatyckiej Policji podczas debaty zaprezentują aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostaną przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie. Oczywiście nie zabraknie zagadnienia dotyczącego służby dzielnicowego oraz zadań zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowania aplikacji mobilnej „Moja komenda” Ponadto podczas debaty poruszony będzie temat odtworzenia Posterunku Policji w Grodzisku oraz określenie oczekiwań społecznych związanych z jego rekonstrukcją. Ostatnim elementem debaty będzie dyskusja dotycząca bezpieczeństwa, na którym będziecie mogli Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz służby dzielnicowego.