"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Siemiatyczach - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Siemiatyczach

Data publikacji 11.09.2017

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Siemiatyczach przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierowców samochodów, naruszających prawa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi zwracali również uwagę na zachowania pieszych i kierowców w pobliżu przejść dla pieszych.

W miniony piątek (08.09.2017r) policjanci siemiatyckiej drogówki prowadzili działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Głównym celem prowadzonych działań było zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Podczas akcji mundurowi sprawdzali jak kierowcy samochodów zachowują się w rejonach przejść dla pieszych, czy piesi wywiązują się z obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku i po której stronie jezdni poruszają się poza terenem zabudowanym, oraz czy we właściwy sposób przechodzą przez jezdnię. Niestety nie obyło się bez mandatów i pouczeń. Podczas działań siemiatyccy funkcjonariusze ujawnili 62 naruszenia przepisów ruchu drogowego w tym 24 wykroczenia popełnionych przez pieszych. Policjanci nałożyli 24 mandaty karne wobec kierujących pojazdami. Zastosowano 38 pouczeń gdzie 23 pouczenia zostało zastosowanych wobec pieszych. Wobec jednego pieszego zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych przy obiektach handlowych, szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych.