Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – harmonogram konsultacji społecznych w powiecie Siemiatyckim na przyszły tydzień.

Data publikacji 18.03.2016

Nadal w naszym powiecie trwają konsultacje społeczne na temat powstającej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem spotkań, które w ramach tego przedsięwzięcia odbędą się na terenie powiatu Siemiatyckiego

Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń.

Na terenie powiatu odbyło się już wiele spotkań z obywatelami. Kolejne odbędą się w tym tygodniu – zgodnie z poniższym harmonogramem.

  • 22 marca 2016 roku godz. 08:00 - Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 43;
  • 22 marca 2016 roku godz. 12:30 – świetlica wiejska w Czarnej Wielkiej, gm. Grodzisk;
  • 25 marca 2016 roku godz. 10:00 – świetlica wiejska w Putkowicach Nadolnych;

APELUJEMY do wszystkich o aktywne włączenie się do projektu!

Jednocześnie informujemy, że na stronie znajdują się propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych, które odbyły się dotychczas na terenie powiatu siemiatyckiego.

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl