Programy KPP

Wykaz podmiotów i placówek organizacji pozarządowych oraz zakres organizowanych przez nich oddziaływań - funkcjonujących na terenia powiatu siemiatyckiego

uaktualniono 18-08-2015r.

JST

Dane teleadresowe

Zadeklarowana pomoc pracownika socjalnego  kolejnego dnia pracującego po zdarzeniu

Pracownik socjalny odwiedzi rodzinę wg harmonogramu opracowanego przez grupę roboczą lub LZI

Inna oferowana forma współpracy

Teren Miasta Siemiatycze

MOPS ul. 11 Listopada 35a
tel. 85 730 41 00

X

X

* W  szczególnych przypadkach, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie dziecka, do dyspozycji Policji udostępniono tel. kierownika,

* realizacja projektu „STOP PRZEMOCY” -  bezpłatne porady psychologa i prawnika

Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny ds. uzależnień
ul. Leg. Piłsudskiego 1
tel. 85 730 91 95,

85 655 55 75

Porady, wsparcie, praca z osobami uzależnionymi, prowadzenie terapii w tym rodzinnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Leg. Piłsudskiego 3

tel. 85 730 05 07

Porady prawne i psychologiczne (poniedziałki i środy 16.30 – 18.30), zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej

Gmina Siemiatycze

GOPS ul. Kościuszki,
tel. 85 655 20 53

X

X

 

Gmina Dziadkowice

GOPS Dziadkowice 13

tel. 85 656 59 06

X

X

 

Gmina Grodzisk

GOPS ul. 1-go Maja 6

tel. 85 656 80 40

X

X

 

Gmina Mielnik

GOPS ul. Piaskowa 38

tel. 85 657 70  03

X

X

 

Gmina Milejczyce

GOPS ul. Szkolna 5
tel. 85 657 90 68

X

X

 

Gmina Nurzec Stacja

GOPS ul. Żerczycka 32

tel. 85 657 51 19

X

X

 

Gmina Perlejewo

GOPS Perlejewo 14
 tel. 86 277 55 02

X

X

 

Miasto i Gmina Drohiczyn

MGOPS ul. Warszawska 12
tel. 85 655 83 23

X

X

 

Praca w Policji