Programy KPP

Wykaz podmiotów i placówek (oraz zakres organizowanych przez nich oddziaływań) - funkcjonujących na terenie POWIATU SIEMIATYCKIEGO

Data publikacji 14.08.2014

uaktualniono 07-08-2018r

 

Jednostka samorządu terytorialnego

(1)

Dane teleadresowe OPS / innej placówki

(2)

Dyżur przedstawiciela OPS (numer telefonu)

w dni wolne od pracy i po godzinach pracy urzędu (w szczególnych przypadkach np. kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka)

(3)

Zadeklarowana pomoc pracownika socjalnego kolejnego dnia pracującego po zdarzeniu

(4)

Inna oferowana forma pomocy

(5)

POWIAT SIEMIATYCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze
 Tel. 85 7300507

www.pcprsiemiatycze.pl

pcpr_siemiatycze@wp.pl

 

 

Zespół specjalistycznego poradnictwa:

- prawne poniedziałki w godz. 16.00-20.00, środy w godz. 16.00-20.00

-psychologiczne środy w godz. 16.30-18.30

- poradnictwo rodzinne - pedagog ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-20.00

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

dla osób stosujących przemoc w rodzinie - po zebraniu grupy min. 5 osób (cykl spotkań min. 3 miesiące, 1 lub 2 edycje w roku)

 

MIASTO SIEMIATYCZE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                        w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 35a
17-300 Siemiatycze
Tel. 6556957, 6561226

 

x

Poradnictwo:

- psychologiczne w każda środę w godz. 16.00-19.00

 

Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny

ul. Leg. Piłsudskiego 1

17-300 Siemiatycze

Tel. 85 6555575

 

Po wcześniejszym umówieniu wizyty możliwość skorzystania z terapii

GMINA SIEMIATYCZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                            w Siemiatyczach

ul. T. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
 Tel. 85 6552053

 

x

 

GMINA DROHICZYN
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

ul. Warszawska 12
17-312 Drohiczyn
Tel. 85 6558323

mops-drohiczyn@bialystok.home.pl

 

x

Praca socjalna pracownika socjalnego w ramach wykonywania obowiązków służbowych

GMINA PERLEJEWO
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      w Perlejewie

17-322 Perlejewo 14
Tel. 85 6578515

 

x

 

GMINA DZIADKOWICE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      w Dziadkowicach

17-306 Dziadkowice 13

Tel. 85 6555906

 

x

W zależności od sytuacji - pomoc  ramach posiadanych kompetencji

GMINA GRODZISK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    w Grodzisku

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
Tel. 85 6568116

 

x

 

GMINA MIELNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Mielniku

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik
 Tel. 85 6577591

 

x

Poradnictwo:

- psychologiczne punkt konsultacyjno - informacyjny Mielnik każda środa w godz. 7.30-15.30

GMINA MILEJCZYCE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       w Milejczycach

ul. Szkolna 5
 17-332 Milejczyce 
Tel. 6579068
milejczyce@e-ops.pl

 

x

 

GMINA NURZEC STACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                         w Nurcu Stacji

Ul. Żerczycka 32
17-330 Nurzec Stacja
Tel. 85 6575119

 

x

 

Pliki do pobrania

 • 261.29 KB
  Baza organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w woj. podlaskim 2017r
 • 726.5 KB
  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim 2017r
 • 202.62 KB
  Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia woj. podlaskie 2017r
 • 361.63 KB
  Informator zawierających dane teleadresowe oraz zakres działań podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie siemiatyckim