Przygotowanie Policji do wdrażania narzędzi szacowania ryzyka - Prewencja - KPP Siemiatycze

Przygotowanie Policji do wdrażania narzędzi szacowania ryzyka

Data publikacji 28.11.2013

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, opracowała algorytmy i kwestionariusze, które posłużą funkcjonariuszom Policji w ocenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Pilotaż ruszył 5 sierpnia w województwie lubuskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Komendą Główną Policji wdrożyło pilotażowo na terenie województwa lubuskiego narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku przemocą w rodzinie.

Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na miejscu przeprowadzania interwencji związanej z przemocą w rodzinie. Policjanci otrzymają kwestionariusze zawierające czynniki ryzyka, które można interpretować jako znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Chodzi również o zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych, które są zagrożone przemocą – dzieci, kobiet i osób starszych. Oddzielne algorytmy oraz kwestionariusze będą przeznaczone do interwencji w sprawie przemocy wobec dzieci i wobec osób dorosłych.

W załączeniu przedstawiamy raport końcowy z REALIZACJI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA ALGORYTMÓW I KWESTIONARIUSZY SZACOWANIA RYZYKA ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJ. LUBUSKIM r.

Pliki do pobrania