Świadomy i Bezpieczny Uczeń - Prewencja - KPP Siemiatycze

Świadomy i Bezpieczny Uczeń

Data publikacji 28.03.2012

Świadomy i bezpieczny Uczeń

Edukacja prawna środowiska szkolnego

Przejawy demoralizacji, czyny karalne, ustawa, kodeks, cyberprzemoc – wyjaśnieniem tych i innych zagadnień zajęli się przedstawiciele KPP w Siemiatyczach podczas spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.

W poniedziałek 12 i 19 marca 2012 roku przedstawiciele Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii i Zespołu Dzielnicowych Siemiatyckiej Komendy spotkali się z uczniami klas IV i VI  SP nr 3 w Siemiatyczach. Było to kolejne spotkanie w ramach programu „Edukacja prawna środowiska szkolnego”. Tym razem goście z Policji omawiali zagadnienia związane ze złym zachowaniem małoletnich. Wspólnie z uczniami  ustalili kto i za co ponosi odpowiedzialność i za co wyciągane są konsekwencje w tym także prawne. Podczas spotkań poruszono również kwestie związane z cyberprzemocą (konsekwencje prawne, zasady zabezpieczania dowodów, zachowanie w przypadku gdy jest się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy). Na koniec wizyty wszyscy - goście i uczniowie ustalili, iż „Wspólnie będę odkrywać cyfrowy świat – Bezpiecznie”.