Wydział Ruchu Drogowego - KPP Siemiatycze

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 01.10.2018Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
 
nadkom. Jarosław Poniatowski

tel. 47 7122 244
e-mail:  wrd.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl