I Zastępca Komendanta - Pierwszy Zastępca Komendanta - KPP Siemiatycze

Pierwszy Zastępca Komendanta

I Zastępca Komendanta

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach

nadkom. Krzysztof Filipowicz
 

tel. 47 7122 214