Rejon Dzielnicowego nr X - Posterunek Policji w Mielniku - KPP Siemiatycze

Posterunek Policji w Mielniku

Rejon Dzielnicowego nr X

Data publikacji 05.12.2018

Rejon nr X - dzielnicowy aspirant Igor Mironkiewicz

Rejon obejmuje obszar Gminy Mielnik, tj. 20 miejscowości zamieszkałych przez ok 2,7 tys. mieszkańców. Są to: Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Radziwiłłówka, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo.

Telefon Kontaktowy: 85 6704144, kom. 885997326.

dzielnicowy.mielnik1@bk.policja.gov.pl

numer telefonu komórkowego aktywny od 27 lipca 2015 roku.

 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

  • biegające luzem psy posiadające właściciela, szczekające na przechodniów, biegają za pieszymi rowerzystami jak też przejeżdżającymi samochodami, powodujące szkody w mieniu w postaci zagryzienia innych zwierząt gospodarskich na terenie gminy Mielnik

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

  • zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłaszanych zagrożeń przez społeczeństwo, przeprowadzanych interwencji w podległym rejonie służbowym, rozpoznania dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

  • od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku

Zaplanowane działania:

  • wzmożone działania własne w miejscach zagrożenia, jak też z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Mielniku, angażowanie OPI KPP Siemiatycze
  • organizowanie spotkań edukacyjnych z mieszkańcami organizowanych przez Policję
  • opracowanie ulotek i plakatów dotyczących realizowanego zagrożenia

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

  • Straż Graniczna w Mielniku – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją
  • Urząd Gminy w Mielniku – opracowanie plakatu i ulotek informacyjnych oraz rozpowszechnienie w podległych instytucjach, sołectwach.
  • Tygodnik lokalny „Kurier Podlaski” – informowanie społeczeństwa o prowadzonych działaniach na stronie internetowej oraz w wydawanej gazecie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.