Rejon Dzielnicowego nr X - Posterunek Policji w Mielniku - KPP Siemiatycze

Posterunek Policji w Mielniku

Rejon Dzielnicowego nr X

Data publikacji 01.08.2020

Rejon nr X - dzielnicowy starszy aspirant Igor Mironkiewicz

Rejon obejmuje obszar Gminy Mielnik, tj. 20 miejscowości zamieszkałych przez ok 2,7 tys. mieszkańców. Są to: Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Radziwiłłówka, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo.

Telefon Kontaktowy: 47 7122 124, kom. 885997326.

dzielnicowy.mielnik1@bk.policja.gov.pl

numer telefonu komórkowego aktywny od 27 lipca 2015 roku.

 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Gromadzenie się i przebywanie osób dorosłych i młodzieży na terenach rekreacyjnych „Topolina” w Mielniku w godzinach wieczorowo-nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

 • od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • wzmożone działania własne, z pracownikami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielniku oraz funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Mielniku, systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w godzinach wieczorowo-nocnych,

 • promowanie  realizowanego planu działania priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości Mielnik,

 • opracowanie z Urzędem Gminy regulaminu porządkowego dla osób przebywających na terenach rekreacyjnych „Topoliny”,

 • systematyczne sprawdzanie terenów rekreacyjnych, wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Granicznej,

 • spotkanie z mieszkańcami miejscowości Mielnik.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Straż Graniczna w Mielniku – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją
 • GKRPA w Mielniku - wspólne działania z Policją, kierowanie osób na komisję alkoholową
 • UG w Mielniku - opracowanie regulaminu porządkowego terenów rekreacyjnych „Topolina”

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Strona internetowa Urzędu Gminy w Mielniku oraz KPP w Siemiatyczach.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.