OTWARCIE 101 POSTERUNKU POLICJI - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OTWARCIE 101 POSTERUNKU POLICJI

Po kilkunastu latach ponownie otwarty został Posterunek Policji w Mielniku. To jedna z takich placówek, która rozpoczęła funkcjonowanie m.in. na prośby mieszkańców wyrażane w czasie debat społecznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach. Uroczyste otwarcie posterunku odbyło się w setną rocznicę powstania Policji Państwowej.

Posterunek Policji w Mielniku przestał funkcjonować z końcem 2000 roku. W tym miejscu usytuowany był Punkt Przyjęć Interesantów, który podlegał pod Posterunek Policji w Nurcu Stacji. Budynek został wyremontowany z zamiarem odtworzenia w nim Posterunku Policji, a dziś został oficjalnie przekazany, aby służyć mieszkańcom tego rejonu. 

Uroczyste spotkanie z okazji otwarcia siedziby Posterunku rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości. Po krótkim powitaniu osób przybyłych na uroczystość przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w towarzystwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza - przekazał klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Mielniku na ręce aspiranta Tomasza Wróbla, który złożył meldunek objęcia stanowiska kierownika placówki. Ponadto pełniący dotychczas obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, młodszy inspektor Łukasz Głowacki otrzymał akt powołania na to stanowisko. Podczas uroczystości rozkaz personalny wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w towarzystwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza. Poświęcenia siedziby Posterunku dopełnili Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, Prawosławny Biskup Siemiatycki Warsonofiusz wraz z Kapelanami i Księżmi z Parafii w Mielniku.

Prace remontowo - budowlane oraz wyposażenie nowej placówki wyniosły ogółem blisko 365 tys. zł. W posterunku służbę będzie pełnić pięciu funkcjonariuszy, których ciągła obecność w tym miejscu oznaczać będzie szybszą możliwość w uzyskaniu potrzebnej pomocy, a także dużo prostszy sposób na kontakt z własnym dzielnicowym. Posterunek Policji w swoim zasięgiem obejmuje cały obszar gminy Mielnik.

W bezpośrednim sąsiedztwie odtworzonego Posterunku Policji siemiatyccy mundurowi zaprosili najmłodszych uczestników spotkania do stoiska profilaktycznego, w którym przypominali o bezpieczeństwie. Można było również otrzymać odblask poprawiający widoczność na drodze po zapadnięciu zmierzchu.

 • Trzech Policjantów Policji Państwowej z lat 40-tych
 • Prowadzący uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Mielniku składa meldunek dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
 • Wręczenie rozkazu personalnego dla młodszego inspektora Łukasz Głowacki przez Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w towarzystwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza.
 • Wspólne zdjęcie od lewej: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, młodszy inspektor Łukasz Głowacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji młodszy inspektor Tomasz Szymański oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.
 • Przekazanie klucza symbolizującego otwarcie Posterunku Policji w Mielniku na ręce aspiranta Tomasza Wróbla przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza, Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach mł. insp. Tomasza Wyszkowskiego oraz Wójta Gminy Mielnik Marcina Urbańskiego.
 • Wspólne zdjęcie od lewej: pięciu policjantów Posterunku Policji w Mielniku, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji młodszy inspektor Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach mł. insp. Tomasz Wyszkowski oraz Wójt Gminy Mielnik Marcin Urbański.
 • Przemówienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego w otoczeniu zaproszonych gości i policjantów na tle frontu odtworzonego Posterunku Policji w Mielniku.
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Głównego Policji młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego w otoczeniu zaproszonych gości i policjantów na tle frontu odtworzonego Posterunku Policji w Mielniku.
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza w otoczeniu policjantów na tle frontu odtworzonego Posterunku Policji w Mielniku.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz z policjantami Posterunku Policji w Mielniku.