MAM WYBÓR ... WYBIERAM ROZSĄDEK - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

MAM WYBÓR ... WYBIERAM ROZSĄDEK

Data publikacji 17.05.2018

Siemiatyccy policjanci, w ostatnich dniach spotykali się z uczniami placówek oświatowych na terenie powiatu siemiatyckiego w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Głównym tematem zajęć były kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, w ostatnim czasie spotykali z uczniami w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Z młodymi ludźmi omówione zostały m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy. Uczniowie zapoznani również zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji oraz z jej przejawami. . Podczas spotkania poruszono również zagrożenia wynikające z kontaktu młodych ludzi z substancjami psychoaktywnymi, w szczególności alkoholem czy dopalaczami. Przedstawione zostały także konsekwencje zdrowotne i prawne zażywania takich środków. Młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.Tego rodzaju prelekcje będą kontynuowane w przyszłości.