„Mam wybór … wybieram rozsądek” - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

„Mam wybór … wybieram rozsądek”

Data publikacji 27.04.2018

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Drohiczynie wraz z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej przedwczoraj spotkał się z gimnazjalistami z Perlejewa w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Drohiczynie przy współpracy z SANEPID-em, spotkał się przedwczoraj z  gimnazjalistami w Perlejewie  w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Z młodymi ludźmi omówione zostały w głównej mierze kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz  jaki wpływ na zdrowie wywierają substancje psychoaktywne. Uczniowie zapoznani zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji i jej przejawami. Prelegenci przedstawiali sposoby spędzania wolnego czasu bez narażania się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Podczas spotkania poruszono również zagrożenia wynikające z kontaktu młodych ludzi z substancjami psychoaktywnymi, w szczególności alkoholem czy dopalaczami. Przedstawione zostały także konsekwencje zdrowotne i prawne zażywania takich środków. Młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.