Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Siemiatyccy mundurowi przygotowywali kandytatów do testu sprawności fizycznej

Data publikacji 27.04.2018

Siemiatyccy policjanci przeprowadzili test sprawności fizycznej dla mieszkańców powiatu, którzy planują wstąpić w szeregi mundurowych. W hali widowiskowo - sportowej w Siemiatyczach przedstawiciele siemiatyckiej policji demonstrowali prawidłowe pokonanie toru przeszkód, który jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego do Policji.

Wczoraj na hali widowiskowo – sportowej  w Siemiatyczach, siemiatyccy policjanci przeprowadzili test sprawności fizycznej  dla potencjalnych  kandydatów do służby w Policji. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód mundurowi demonstrowali prawidłowe wykonanie zadania, poczym wszystkie osoby chętne mogły pokonać tor przeszkód pod nadzorem instruktorów. Wszystko po to, aby już na właściwym egzaminie skutecznie poradzić sobie z tym etapem kwalifikacyjnym.    
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych kandydatów do służby w Policji, planuje zorganizowanie kolejnego testu sprawności fizycznej. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy obserwować stronę www.siemiatycze.policja.gov.pl oraz lokalne mdeia celem sprawdzenia kolejnego terminu testu.

Przypominamy!

Test sprawności fizycznej jest jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w Policji. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min. 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzna.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2018 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:  

  • 2 lipca 2018 r.  - 60 osób
  • 24 września 2018 r. – 75 osób
  • 27 grudnia 2018 r. – 63 - osoby 

* Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2018 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Więcej informacji dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji możesz znaleźć na stronie internetowej:

www.podlaska.policja.gov.pl ; www.siemiatycze.policja.gov.pl

 Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

pod numerem telefonu (85) 670 46 22

lub

Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku

pod numerem telefonu (85) 670 36 04