Powiatowe święto Seniora z siemiatyckimi mundurowymi - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe święto Seniora z siemiatyckimi mundurowymi

Data publikacji 12.10.2017

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach realizują program profilaktyczny „poMOC, a nie przeMOC!”. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami.

Na zaproszenie siemiatycki Seniorów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  w Siemiatyczach uczestniczyli w obchodach Dnia Seniora. Była to dobra okazja na przekazanie kilku uwag dotyczących bezpieczeństwa osób starszych w tym również w ruchu drogowym. Zwrócono uwagę na to jak przygotować się do wyjścia z domu, jak zachowywać się podczas korzystania z dróg, przekazano elementy odblaskowe. Omówiono sprawy dotyczące zapobiegania oszustwom dokonywanym na szkodę osób starszych (oszustwa na wnuczka, policjanta, kradzieże w środkach komunikacji samochodowej).  Korzystając z okazji przebywania w tak szacownym gronie osób, pracownicy Zespołu ds. wykroczeń Nieletnich i Patologii omówili zagadnienia związane z nowym programem informacyjno - edukacyjnym „PoMOC, a nie przemMOC”, ukierunkowanym na przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.