Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Afrykański pomór świń - policjanci informują o zakazach i ostrożności

Data publikacji 16.06.2017

Siemiatyccy policjanci, w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Mielnik, przypominają o wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach zakazie handlu tymi zwierzętami w gminie Mielnik.

Siemiatyccy policjanci, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Mielnik informują o wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach Rozporządzeniu nr 3/2017 z dnia 12.06.2017 roku (poz. 2400) w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Mielnik w powiecie siemiatyckim, które zakazuje między innymi handlu takimi zwierzętami oraz wprowadza specjalne środki ostrożności związane z ich hodowlą. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem na terenie gminy Mielnik zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

Praca w Policji