Dzień profilaktyki z siemiatyckimi policjantami - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień profilaktyki z siemiatyckimi policjantami

Data publikacji 08.06.2017

Siemiatyccy policjanci wzięli udział w „Miejskich Obchodach Przeciwdziałania Uzależnieniom” zorganizowanym przez Urząd Miasta w Siemiatyczach. Przedsięwzięcie było doskonałą okazją, by porozmawiać z mieszkańcami, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Wczoraj policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach uczestniczyli w „Miejskich Obchodach Przeciwdziałania Uzależnieniom” zorganizowanym przez Urząd Miasta w Siemiatyczach. Pracownicy zajmujący się prewencją kryminalną przypomnieli uczestnikom spotkania przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich za popełnione czyny karalne i zabronione oraz za przejawy demoralizacji. Prowadzący spotkanie przedstawiciele siemiatyckiej Policji poinformowali uczniów, jakie zachowania są niezgodne z prawem oraz zapoznali z katalogiem środków wychowawczych stosowanych zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Każdy miał także możliwość zasięgnięcia informacji dotyczących zażywania środków odurzających, w tym "dopalaczy" Omówiono również wspólnie ze słuchaczami najczęściej popełniane na terenie szkoły czyny zabronione. Podczas spotkania przedstawiciele siemiatyckiej Policji poruszyli też tematy dotyczące ruchu drogowego, w szczególności dotyczące poruszania się rowerem. Temat ten był wynikiem realizacji przez Policję programu „Kręci mnie bezpieczeństwo”, który porusza zagadnienia bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego. Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie poruszać się jednośladem po drodze oraz jakie zachowania cyklistów są niedopuszczalne. Kolejnym etapem obchodów było wspólne przemaszerowanie uczestników spod Synagogi na Amfiteatr Miejski gdzie młodzi ludzie mieli możliwość obejrzenia sprzętu będącego na wyposażeniu Policji, Straży Granicznej i Staży Pożarnej. Policjanci poprzez promocję służby i etosu Policji zachęcali uczestników obchodów do wstąpienia do służby w Policji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

Praca w Policji